[App] Scalar : อีกทางเลือก ของการใช้ “เครื่องคิดเลข”

Scalar เป็นเครื่องคิดเลขที่มีคอนเซปการใช้ไม่เหมือนเครื่องคิดเลขทั่วไป ตรงที่เราจะเห็นกระบวนการคิดเลข (คล้ายๆกับเราทดเลขบนกระดาษ)

Read more