วิธีถาม Siri ว่าเพลงที่กำลังฟังอยู่ มีชื่อว่าอะไร

กำลังฟังวิทยุหรือผ่านไปเจอเสียงเพลงที่ถูกใจ แต่ไม่รู้ว่าเพลงนี้มีชื่อว่าอะไร ปัญหาเหล่านี้ Siri ช่วยคุณได้แต่จะได้เฉพาะเพลงที่มีฐานข้อมูลใน Shazam ซึ่งมีเพลงไทย

Read more