เทียบความจุแบต Smart Battery Case ของ Apple มีแบตมากกว่า iPhone 6 เล็กน้อย

สิ่งที่ Apple ไม่ได้บอกคือความจุแบตของ Smart Battery Case มีเท่าไหร่ ? แต่ถึงอย่างนั้นไม่มีอุปกรณ์แอปเปิ้ลชิ้นใดที่จะพ้นการตรวจสอบของ ifixit เว็บลื้อชื่อดังได้

Read more