iPhone App : SSLSTRIPGuard ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลผ่าน Wifi

เมื่อตอนเย็นได้ดูรายการเจาะข่าวเด่น พูดถึงการขโมยรหัสผ่านด้วยสัญญาณไวไฟ วิธีขโมยคือ โจรจะเปิดสัญญาณไวไฟปลอม ซึ่งเป็นไวไฟฟรี

Read more

iPad App : Net Speed Test ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

Net Speed Test ใช้ทดสอบความเร็ว Download และ Upload อินเตอร์เน็ตหรือ 3G/Wifi ที่เราใช้อยู่

Read more