iPad Game : Zombie HQ ตะลุยเมืองปีศาจ

Zombie HQ เป็นเกมส์ยิงซอมบี้ ในเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้ ภารกิจในเกมส์จะให้เราตะเวนออกไปกวาดล้างซอมบี้ตามจุดต่างๆ

Read more